ott.neural.layers.PositiveDense.name

ott.neural.layers.PositiveDense.name#

PositiveDense.name: Optional[str] = None#