ott.neural.layers.PosDefPotentials.name

ott.neural.layers.PosDefPotentials.name#

PosDefPotentials.name: Optional[str] = None#